De Twinningfaciliteit Suriname – Nederland

 

Wat is de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland?

De Twinningfaciliteit Suriname – Nederland werd in 2007 in het leven geroepen door de toenmalige Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders naar aanleiding van de afbouw van de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie tussen beide landen. Deze traditionele samenwerking, vooral gericht op de samenwerking van overheid tot overheid, heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe vorm van samenwerken, namelijk van samenleving tot samenleving; ofwel van maatschappij tot maatschappij. Dit was de aanleiding geweest voor de totstandkoming van de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland.

UTSN

NIKOS heeft samen met Berenschot (een organisatieadviesbureau in de Benelux) de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname – Nederland (UTSN) opgericht na gunning van de uitvoering van de faciliteit door de Nederlandse overheid via een subsidietender aan Berenschot. UTSN is verantwoordelijk voor het rechtmatig en doelmatig beheren van aan de Twinningfaciliteit ter beschikking gestelde financiële middelen. UTSN had ook het beheer over de tweede Twinningfaciliteit en is bij de derde Twinningfaciliteit Suriname – Nederland wederom in aanmerking gekomen voor het beheer van deze faciliteit.

De eerste Twinningfaciliteit Suriname – Nederland 2008-2012

De Twinningfaciliteit Suriname – Nederland 2008-2012 (Twinning I) had als doel om gezamenlijke activiteiten van Nederlandse en Surinaamse maatschappelijke organisaties te financieren, wanneer deze – door kennisuitwisseling, capaciteitsversterking en institutionele versterking – op een duurzame wijze zouden bijdragen aan een versterking van het maatschappelijk middenveld in Suriname, alsmede zouden bijdragen aan de bestrijding van armoede. De faciliteit had een beschikbaar budget van € 12 miljoen. De eerste Twinningfaciliteit heeft ruim 100 maatschappelijke projecten gefinancierd in Suriname en heeft overwegend positieve resultaten opgeleverd.

De tweede Twinningfaciliteit Suriname – Nederland 2013-2016

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 2013 de Twinningfaciliteit met een tweede termijn verlengd, de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland 2013-2016 (Twinning II) en had een budget van € 6,5 miljoen. Bij de tweede Twinningfaciliteit zijn er 47 projecten uitgevoerd en het was ook positief geëvalueerd.

De derde Twinningfaciliteit Suriname – Nederland 2018-2021

In 2017 heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de Twinningfaciliteit wederom met een derde termijn verlengd, de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland 2018-2021 (Twinning III) en heeft tevens een budget van € 6,5 miljoen. De centrale doelstelling van de derde Twinningfaciliteit is het versterken van de sociale banden tussen Nederland en Suriname d.m.v. kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het Surinaamse maatschappelijk middenveld worden versterkt. In totaal zijn er aan 40 projecten financiering toegekend.

UTSN heeft bij de verdeling van de beschikbare middelen niet alleen gekeken naar de kwaliteit van ingediende projectvoorstellen, maar heeft er ook op gelet dat er een goede spreiding van projecten over alle districten in Suriname is.

De Twinningfaciliteit is inmiddels in Suriname een ingeburgerd fenomeen geworden, waarbij vele Surinamers, zowel in Nederland als in Suriname, direct of indirect zijn betrokken. De Twinningfaciliteit is doorgedrongen tot alle lagen van de bevolking en verspreid over de verschillende etnische bevolkingsgroepen van Suriname.

Meer informatie over de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland vindt u op de website: www.utsn.nl