Tot de NGO’s waarmee een relatie wordt onderhouden behoren o.m. PAS, NVB, Projekta, Pro Health, Bureau Forum NGO’s, Moiwana’86, SUCET, VPSI, Buanda, Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, Sahara, Caesarea, STEPS. Donoren en internationale organisaties die gebruik maken van de diensten van NIKOS: CORDAID, ICCO, Micro Projecten Programma (EU/PLOS), International Child Development Initiatives (ICDI), Stichting Kinderpostzegels Nederland, Zeister Zendings Genootschap, International Labor Organization (ILO), UNDP.

Op onderzoeks- en publicatiegebied is er samenwerking met o.m.: Anton de Kom Universiteit van Suriname, Amsterdam Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS), Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie volgt nog.