Working to strengthen the Civil Society

Over NIKOS

NIKOS is een instituut dat in 1997 is opgericht om de niet-commerciële particuliere sector in Suriname te bestuderen en te versterken. Dat gebeurt middels:
onderzoek en analyse van relevante maatschappelijke- en ontwikkelings processen en capaciteitsvergroting (advisering, begeleiding, training en monitoring) van ontwikkelingsgerichte basisorganisaties (CBO’s) en intermediaire NGO’s (niet-gouvernementele organisaties).

NIKOS beschikt over een multi-disciplinair team van professionals die zich sterk verbonden voelen met het maatschappelijk middenveld (Civil Society) in Suriname. Er wordt gewerkt vanuit principes van democratie, openheid en transparantie, solidariteit, kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie.

Ons Team

Maak Kennis met Ons Team

Ons multi-disciplinair team van professionals

Jair Schalkwijk_md-nikos

Jair R. Schalkwijk

Managing director

Onze Missie

Het versterken van de niet-commerciële particuliere sector, en daarmee de Civil Society in Suriname via onderzoek, ontwikkelingsprojecten, publicaties en beleidsbeïnvloeding.

Onze Doelen

Het doen van onderzoek naar de niet-commerciële particuliere sector en Civil Society in Suriname, en het publiceren van de resultaten hiervan. Het versterken van de capaciteiten van de Civil Society om actief te participeren in het ontwikkelingsproces en de beleidsbeïnvloeding daaromheen. Het versterken van NGO’s en basisorganisaties middels advisering, training, begeleiding, en netwerkbijeenkomsten. Het ontwikkelen van systemen voor het meten van resultaten o.m. middels de toepassing van Planning, Monitoring en Evaluatiesystemen. Het participeren in een regionaal netwerk van soortgelijke organisaties.

niet-commerciële particuliere sector

Civil Society in Suriname

publiceren van resultaten

Ontwikkelingsvisie

Wat betreft economische ontwikkeling, ondersteunen wij processen die de toegang tot basisvoorzieningen en tot markten vergroten en verbeteren. Dit impliceert het bevorderen van een proces naar een situatie van volledige werkgelegenheid, waarbij behoud van het milieu essentieel is. Wat betreft de sociale ontwikkeling, gaat het om de bestrijding van de beperkte bestaansmogelijkheden van groepen d.m.v. het bevorderen van de erkenning van en bewustwording over de economische, sociale en culturele rechten. Op het gebied van de politieke ontwikkeling, ondersteunen wij het maatschappelijk debat en de rol van de Civil Society in het proces van beleidsbeinvloeding en maatschappelijke participatie

Interventie Strategie

NIKOS is vooral gericht op het doen van actieonderzoek en beleidsrelevant onderzoek, waar doelgroepen en beleidsmakers zelf iets mee kunnen doen.
Verstrekken van informatie over de Civil Society in Suriname naar nationale en internationale actoren en donoren via publicaties, seminars, workshops en participatie in opinie programma’s in de lokale en internationale media
Het participeren in samenwerking- en netwerkrelaties binnen de Civil Society met betrekking tot de bevordering van het maatschappelijk debat en een efficiënte allocatie van fondsen van diverse donoren.

Belangrijke cliënten zijn geweest

Tot de NGO’s waarmee een relatie wordt onderhouden behoren o.m. PAS, NVB, Projekta, Pro Health, Bureau Forum NGO’s, Moiwana’86, SUCET, VPSI, Buanda, Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, Sahara, Caesarea, STEPS. Donoren en internationale organisaties die gebruik hebben gemaakt van de diensten van NIKOS: CORDAID, ICCO, Micro Projecten Programma (EU/PLOS), International Child Development Initiatives (ICDI), Stichting Kinderpostzegels Nederland, Zeister Zendings Genootschap, International Labor Organization (ILO), UNDP.
Op onderzoeks- en publicatiegebied is er samenwerking met o.m.: Anton de Kom Universiteit van Suriname, Amsterdam Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS), Universiteit van Amsterdam.