SPSB, ministerswisseling en bundeling afro-surinamers

Opiniepeiling Wanica 29 mei 2019

NIKOS heeft in de periode van 17 tot en met 23 mei een opiniepeiling onder 1008 burgers in Wanica gedaan. Dit is het vierde en laatste artikel waarin wij de mening van de burgers over een aantal actuele zaken weergeven.

Regering wordt gezien als kleine kliek die zichzelf bevoordeelt
In veel Latijns Amerikaanse landen worden regelmatig opiniepeilingen gehouden. Dit gebeurt onder meer via de Latinobarometer. De Economist rapporteerde in het nummer van 18 november 2018 het resultaat van zo een peiling. Daaruit bleek dat de burgers in veel landen minder geloof hechten aan de democratie die hun regering hen voorschotelt. De Latinobarometer heeft o.m. aan de burgers gevraagd of ze vonden dat de regering werkte voor het welzijn van het hele volk, of dat de regering in handen was van een kleine groep die zichzelf bevoordeelt. Gemiddeld vond 22% van de burgers in Latijns Amerika dat de regering werkt voor het volk, terwijl 73% vond dat een klein groepje zichzelf bevoordeelt. Wij hebben deze vraag overgenomen en het resultaat was dat 85% van de burgers van Wanica vindt “dat de regering in handen is van een kleine groep die zichzelf bevoordeelt”. Slechts 15% vindt dat “de regering zich inzet voor het welzijn van alle Surinamers”. De perceptie van de burgers over de intenties van de regering is dus niet gunstig. In dit kader is het tekenend dat 77% van de burgers in Wanica het eens waren met de uitspraak “Het schandaal bij de Surinaamse Post Spaar Bank laat zien dat de regering corruptie faciliteert in plaats van de corruptie te bestrijden”. Slechts 10% was het niet eens met deze uitspraak, terwijl 13% het moeilijk vond om er iets van te zeggen.

Ministers of President?
Pas geleden heeft er een herschikking van het kabinet plaatsgevonden, waarbij vier ministers zijn bedankt en vier anderen zijn aangetreden; ook is één minister naar een ander ministerie verhuisd. De president heeft nog steeds niet aangegeven waarom deze ministers zijn bedankt, maar bij de meesten was er grote druk vanuit de samenleving vanwege vermeende corruptie dan wel gebrek aan integriteit.  Wij hebben in dit kader de vraag gesteld “De president heeft de afgelopen jaren veel ministers gewisseld, maar de situatie schijnt niet te verbeteren. In welke van de volgende uitspraken kunt u zich het beste terugvinden?”. Daarbij kon men kiezen uit a) De president doet zijn best, maar de ministers stellen steeds teleur, b) De problemen liggen buiten Suriname en kunnen daarom niet opgelost worden, of c) De president is zelf het probleem en niet de ministers. Slechts 4% vindt dat de problemen buiten Suriname liggen, terwijl 29% vindt dat de president wel zijn best doet, maar de ministers teleurstellen. Opvallend is echter dat 66% van de burgers in Wanica vindt dat de president zelf het probleem is geworden.

Bundeling Afro Surinamers
Een andere actuele zaak betreft de bundeling van Creolen en Marrons door de politieke partijen ABOP en NPS. Ook hier hebben we een vraag met diverse opties aan de burgers voorgehouden. De vraag luidde “De NPS en ABOP zeggen dat ze de Creolen en Marrons samen willen bundelen tot een eenheid. In welke van de volgende uitspraken kunt u zich het beste terugvinden?” Men kon kiezen uit a) Etnische politiek is niet meer van deze tijd, je hebt nationale samenwerking en eenheid nodig, b) Men probeert gewoon stemmen te winnen, of c) Het is een goede zaak dat men Marrons en Creolen samenbundelt. De laatste optie was duidelijk de optie die door de ABOP en NPS naar voren was geschoven, maar daar kon slechts 19% van de respondenten zich in terugvinden. 37% zag het als etnische politiek en vond dat die tijd voorbij was, terwijl 44% het als een poging om stemmen te winnen beoordeelde.

In bijgevoegde tabel geven we aan wat de Creolen en Marrons zelf van de bundeling vinden. Het blijkt dat slechts een minderheid van de Creolen er warm voor loopt, terwijl de meerderheid het etnische politiek vindt of een poging om stemmen te winnen. Ook bij de Marrons is er geen meerderheid te vinden voor het idee, ofschoon er meer Marrons zijn dan Creolen die achter het idee staan. Ook hier vindt ruim een derde dat etnische politiek niet van deze tijd is of dat het gaat om een verkiezingsstunt. De achterban van de NPS lijkt niet warm te lopen voor het idee, want een kwart vindt het een goede zaak, terwijl drie kwart het niet van deze tijd of een verkiezingsstunt vindt. Bij de ABOP achterban is er wat meer ondersteuning, maar nog steeds geen meerderheid. De ABOP en NPS moeten dus oppassen dat het idee niet ‘back-fired’ en ze juist kiezers kwijt raken i.p.v. aantrekken. Ze zouden de samenbundeling waarschijnlijk beter hebben kunnen overlaten aan de culturele verenigingen, want nu ziet de meerderheid van de kiezers het als etnische politiek of als een kennelijk doorzichtige poging om stemmen te trekken. Die stemmen zullen primair bij andere partijen met veel Creolen en Marrons vandaan moeten komen en dat betekent in de praktijk vooral de NDP. U ziet de mening van de NDP aanhangers ook in de tabel.

Tot besluit
Aan het eind van deze serie moeten we de burgers van Wanica bedanken die spontaan hun medewerking hebben verleend en wiens mening wij naar eer en geweten door hebben gegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *