WORKING TO STRENGTHEN THE CIVIL SOCIETY

Waarom NIKOS?

Wij zijn vooral gericht op het doen van actie onderzoek en beleidsrelevant onderzoek, waar doelgroepen en beleidsmakers zelf iets mee kunnen doen.

Wij beschikken over een multi-disciplinair team van professionals die zich sterk verbonden voelen met het maatschappelijk middenveld (Civil Society) in Suriname. Er wordt gewerkt vanuit principes van democratie, openheid en transparantie, solidariteit, kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Diensten

Onderzoek

Nikos heeft ervaren onderzoekers en analisten in dienst die gespecialiseerd zijn in survey onderzoek, marktonderzoek, opiniepeilingen, beleidsgericht onderzoek en evaluaties. Daarnaast wordt onderzoek gedaan op verschillend niveau (bijv. dorp, regio, nationaal) en in verschillende sectoren (vnl. sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische sectoren). Nikos doet ook eigen onderzoek en publiceert daarover.

Advisering

Nikos heeft een ruime ervaring opgedaan en de nodige expertise in huis m.b.t. advisering op gebied van ontwerpen, schrijven en implementeren van ontwikkelingsprojecten en -programma’s. We adviseren op gebied van versterking van het maatschappelijk middenveld (Civil Society) en van de democratie. Er is met name ook ruime ervaring met conflict management op verzoek van donoren van projecten en programma’s.

Training

Nikos kan trainingen opzetten en verzorgen op gebied van lokale en regionale ontwikkeling, versterken van organisaties en instituten, schrijven van projecten, monitoring, en capaciteitsopbouw. De trainingen worden op allerlei niveaus verzorgd, vanaf eenvoudige dorpsorganisaties tot en met multinationals.

Capaciteitsopbouw

Nikos is vanaf haar oprichting nauw betrokken geweest bij de capaciteitsopbouw van organisaties met name van NGO’s en CBO’s. Dat is vaak ook in de vorm van het beheer en toewijzing van fondsen.

Onderzoek

NIKOS is vooral gericht op het doen van actieonderzoek en beleidsrelevant onderzoek, waar doelgroepen en beleidsmakers zelf iets mee kunnen doen.

Civil Society

Verstrekken van informatie over de Civil Society in Suriname naar nationale en internationale actoren en donoren via publicaties, seminars, workshops en participatie in opinie programma’s in de lokale en internationale media.

Netwerken

Het participeren in samenwerking- en netwerkrelaties binnen de Civil Society met betrekking tot de bevordering van het maatschappelijk debat en een efficiënte allocatie van fondsen van diverse donoren.